Utbildningsbevis och andra intyg

Du är här:
Utbildningsbevis och andra intyg
Höstbild på vimmerby folkhögskola

Saknar du ditt utbildningsbevis eller ett annat studieintyg? Utbildningsbeviset du får ut när du avslutar din yrkesutbildning hos oss är ett original, men skolan arkiverar kopior av utbildningsbevisen. Så skulle du av någon anledning förlora ditt utbildningsbevis så kan du höra av dig till oss så kan du kan få en kopia.

Behöver du ett intyg som talar om att du studerar på skolan?


Kontakta Ann, vår SYV, för hjälp med olika typer av intyg, eller kopior på utbildningsbevis eller liknande.

Ann Jonsson 
Tfn: 010-357 57 24
Mobil: 070-644 47 94