Allmän baskurs

En kurs som är utformad för att möta ungdomars och vuxnas speciella behov av en lugn och harmonisk studiemiljö.

Om kursen

Kursen innehåller svenska, engelska, matematik, data, samhällsorienterande ämnen och friskvård. Deltagarna har även möjlighet att ingå i konstskolans verksamhet.

Vid behov finns resurser för att stödja personer med läs-och skrivsvårigheter.

Kursen fokuserar på helhetstänkande. Studieresor och studiebesök är inslag i kursen. På ett naturligt sätt integreras olika teman under olika perioder. Att ta till vara varandras livserfarenheter är en mycket väsentlig del av den pedagogiska processen.

Vi har kontinuerlig antagning under året och gör tillsammans med sökande och berörda rehabiliteringsteam (kommunala och andra) en kursplan för respektive deltagare.