Allmän baskurs

En kurs som är utformad för att möta individen i en lugn och harmonisk studiemiljö.

Om kursen

I kursen ingår bland annat svenska, naturkunskap, samhällskunskap och friskvård. För att utveckla språket arbetar vi med ordförståelse, skrivövningar och högläsning. Fokus i kursen ligger på individens utveckling och i det ingår att samarbeta med andra såväl som att hantera sina studier. 

I kursen ingår studiebesök och studieresor. Som deltagare har du även möjlighet att in gå i konstskolans verksamhet. 

Inga förkunskaper krävs