Allmän baskurs

En kurs som är utformad för att möta ungdomars och vuxnas speciella behov av en lugn och harmonisk studiemiljö.

Om kursen

Kursen innehåller svenska, engelska, matematik, data, estetisk verksamhet, samhällsorienterande ämnen och friskvård. Deltagarna har även möjlighet att ingå i konstskolans verksamhet.

Kursen fokuserar på helhetstänkande. Studieresor och studiebesök är inslag i kursen. På ett naturligt sätt integreras olika teman under olika perioder. Att ta till vara varandras livserfarenheter är en mycket väsentlig del av den pedagogiska processen.