Inriktning - Djur och natur

Blir du glad av att vara ute i naturen? Vill du förstå mer om vad som händer i naturen? Då är inriktningen Djur och natur något för dig.

Om kursen

På denna inriktning kommer du att lära dig känna igen olika djur och växter och förstå hur de fungerar. Vi kommer att vara utomhus en hel del och besöka olika naturområden, göra studiebesök på fågelmärkningsstation och hos djuruppfödare mm. Vi kommer att titta på hur djuren och naturen påverkas av olika miljöproblem och sätta oss in i hur GMO fungerar och påverkar oss. En del av kursen kommer också att inriktas mot ett långsiktigt projekt utifrån deltagarnas intressen.

Kursens olika delar kommer att anpassas till de olika årstiderna. Under den första delen lär vi oss om olika naturtyper och vilka djur och växter som finns i vår närmaste omgivning. Det blir mycket fågelskådning och vi besöker en fågelstation. Den senare delen av höstterminen studerar vi olika tamdjur och varför och när de blev husdjur. För att förstå varför djuren gör som de gör går vi igenom grunder i etologi, läran om djurens beteende.

På vintern kan man få reda på vilka djur som finns i ett område om det finns spårsnö. Denna period handlar det därför mest om vilda däggdjur och fåglar vid fågelbordet. Vi kommer också att se en del av David Attenboroughs filmer om olika organismer. Fiskar, kräldjur, groddjur och den stora gruppen ryggradslösa djur kommer också att representeras.

När våren kommer finns det mycket att uppleva i naturen. Vi passar också på att besöka en fårfarm med lamm eller någon annan djuruppfödare som har fått tillökning. Vi hoppas få åka en tur till Östersjön och studera dess djur och växtliv.

Det här är i stora drag vad inriktningen handlar om men det finns stora möjligheter för deltagarna att påverka innehållet. Vi redovisar våra erfarenheter i text och bild så att du får tillfälle att träna på skriftlig och muntlig presentation samt lär oss hur man jobbar med projekt.