Inriktning - Liv i rörelse

Upplev rörelseglädje och lär dig mer om naturen ​!

Om kursen

Syftet med inriktningen är att finna rörelseglädje genom att prova på många olika aktiviteter samt att få upptäcka harmonin i att vistas i naturen. Du kommer att utvecklas individuellt, i grupp och som ledare.  Du kommer att få kunskap om hur kroppen påverkas när du rör på dig. Du får också lära dig känna igen olika växter och djur för att sätta mer värde på naturen. Inriktningen är indelad i tre huvudteman: samarbete, må bra och ledarskap. I varje tema görs undersökningar i naturen samt anpassade rörelseaktiviteter. Rörelse ger dig mer kraft och energi!