Inriktning - Liv i rörelse

Liv i rörelse ger dig mer kraft och energi!!

Om kursen

Syftet med inriktningen är att finna rörelseglädje genom att prova på många olika aktiviteter inomhus och i naturen. Du kommer att utvecklas individuellt, i grupp och som ledare.  Du kommer att få mer kunskap om träning och kroppen. Inriktningen är indelad i tre huvudteman: samarbete, må bra och ledarskap.