Inriktning - Människan socialt och kulturellt

En inriktning för dig som är intresserad av historia, samhällskunskap, geografi och globala sammanhang. Vi lever i en globaliserad värld, hur ska vi då förstå den värld vi lever i och dess framtida utmaningar?

Om kursen

På denna inriktning försöker vi göra den världen mera begriplig utifrån ett Europeiskt perspektiv.  

Vi studerar och arbetar med Europas roll i världen. Hur Europa har påverkat och påverkar omvärlden och hur omvärlden påverkat och påverkar Europa.

Vi studerar människans livsvillkor, kultur och identitet utifrån ett historiskt och samhällsvetenskapligt och kulturgeografiskt perspektiv.

Beroende på deltagarnas intressen och kunskaper kan vi fördjupa oss i valda länder och inom olika intressanta och aktuella områden.

Bilder från studieresa till Malta här