Inriktning - Svenska som andraspråk SAS

För dig som inte har svenska som ditt modersmål. Är klar med Allmän grundkurs men behöver fortsatt stöd i svenska för att klara gymnasiekurserna.

Om kursen

I denna inriktning får du:

Extra stöd i svenska.
Mera tid, stöd och hjälp med dina övriga skoluppgifter.

I denna inriktning kommer vi också lära oss om:

Identitet & Självkänsla
Hur man når sina drömmar och mål
Hur man lever det liv man vill
Vi kommer också göra många roliga aktiviteter tillsammans i gruppen.