Bilder (Svenska som andraspråk)

Besök på Astrid Lindgrens Värld september 2018


ALV

ALV

En underbar dag i Skärgården med inriktning"Människan socialt och kulturellt"

Deltagare i skärgården
Deltagare i skärgården