Kurs Idrott och hälsa

I kursen ges tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av fysisk aktivitet. Målsättningen med kursen är att uppnå rörelseglädje, skapa ett varaktigt intresse för motion och hälsa. Både ute och innemiljöer är vår arena för rörelseaktiviteter och rekreation. Under kursen kommer vi att planera, genomföra och värdera olika fysiska aktiviteter. efter genomgången kurs finns möjlighet att få behörighet i idrott och hälsa 1 och 2.