Inriktning - Litteratur och drama

"Att läsa öppnar dörrar till nya världar där man glömmer bort sig själv, där man får möta människor man aldrig annars skulle mött, där man upplever saker man aldrig skulle vågat utsätta sig för".

Om kursen 

Äskar du att läsa? Är du intresserad av historia? Då är detta inriktningen för dig. Vi har teman som till exempel engelsk 1800-talslitteratur, fantastik, populärlitteratur, ett utvalt författarskap, dramafördjupning eller klassiker, beroende på gruppens intressen. På vår inriktning får du tid att läsa spännande, utbildande och fantasieggande böcker.

När vi läser kopplar vi ihop litteratur och historia. Under några teman är det fokus på historia och att förstå historien genom litteraturen. När vi arbetar med teman som engelskt 1800-tal och klassiker fördjupar vi oss samtidigt i de tankar och idéer som påverkat människorna och litteraturen.

Drama ingår som en naturlig och lekfull del av kursen i form av olika övningar men också som en del i presentationer och redovisningar.

Under kursen läser vi mycket skönlitteratur men även faktatexter. Det vi lär oss uttrycker vi på olika sätt, till exempel med kollage och tankekartor. Du får möjlighet att utveckla din kreativa förmåga.

Vi tycker det är viktigt att hitta litteratur som just du vill läsa. Du väljer vilka böcker som du vill läsa inom det valda området. Diskussioner och presentationer av den litteratur vi läser är en del av kursen.