Barn i världen - distans

En annorlunda fördjupningskurs för Dig med intresse för globala rättvisefrågor, Mänskliga rättigheter och Latinamerika! Aktivt engagemang via 2 månaders fältstudier i Bolivia! Bra studieform för Dig med intresse och engagemang för internationella frågor men som har svårt att ta helt ledigt för studier!

OBS!
Kursen inställd pga. reserestriktioner läsåret 2021-2022. Välkommen att söka kursen igen till läsåret 2022-2023.    

Kursens mål

- ökad kunskap om barn och ungas situation i världen
- erfarenhet av hur organisationer i Sverige/Latinamerika arbetar med sociala och rättvisefrågor för barn och unga
- att via en fältstudie resa möta ett mångsidigt utvecklingsland i förvandling där besök och praktik hos lokala organisationer kopplas till kursens studieplan
- ge deltagarna verktyg för opinionsbildning, information och påverkan gällande rättvisefrågor.

 Kursplan

 - Teoretisk förberedelse-MR frågor, Globaliseringen, Latinamerika- och Boliviakunskap,Barnkonventionen, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Kulturmöten, Aktivism, Information/Dokumentation. Civila samhället m.m
-  Fältstudieresa med språkstudier
-  Avslutande informationsarbete utifrån nya erfarenheter.

Arbetsformer

Vi utgår från folkbildningstanken där den enskilde deltagaren tar ansvar för genomförandet av kursens mål via självstudier - i utbyten med kursdeltagare, kursansvarig och föreläsare. Fältstudierna förbereds enskilt och under träffarna, det efterföljande informations/fördjupnings arbetet planeras under och mellan de avslutande seminarierna. Genomförandet av informationsarbetet sker utifrån varje deltagares förutsättningar.