Mer information

Studietakt

Första delen - teoribildning, föreläsningar, förberedelser för fältstudier, spanska samt planering av fördjupningsarbete sker omväxlande på distans och via fysiska träffar på folkhögskolan, studietakt 50%. Därefter sju veckors fältstudier förlagda till Bolivia, Latinamerika, studietakt 100%. Avslutande del -sammanställning av info material och planering av informationsarbete sker vid fysiska träffar på folkhögskolan och genomförs på distans, studietakt 50 %

Servicekostnad

100 kr/mån - som täcker förbrukningsmaterial, kaffe, avslutningsmiddagar, kopiering och del av vaccinationskostnaden. Kostnad för boende/mat under träffarna samt flyg och övriga kostnader under fältstudierna beräknas till ca 20 000 kr.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad och det innebär att du kan söka studiemedel från CSN för hela kurstiden, möjlighet finns också att söka merkostnadslån från CSN för resa och försäkringar under fältstudierna