Etableringskurs

Regeringen har beslutat att Arbetsförmedlingen i samarbete med Folkbildningsrådet ska erbjuda Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända invandrare.

Om kursen

Utbildningen ska vara särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för personer som omfattas av etableringsuppdraget. Den ska omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande och arbetsförberedande insatser.