Barnskötare

Barnskötarutbildningen är en utbildning för dig som tycker om att arbeta med barn och skapa trygghet för barnen i förskolemiljö. Du tycker om att aktivera barnen och har en lekfull sida och ett pedagogiskt förhållningssätt som du kan använda såväl utomhus som inomhus. Omsorg om barnen är en viktig del av arbetet.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar tre terminer. I utbildningen ingår en dags praktik i veckan. Under din praktik skaffar du dig praktisk erfarenhet av arbete i barngrupp. Du får inblick i olika arbetsuppgifter och deltar i rutinerna på en arbetsplats. Praktiken är också en möjlighet att skapa kontakter med ett framtida arbetsliv.

Utbildningens förankring i arbetslivet

Utbildningen genomförs till största delen på skolan men är starkt förankrad i arbetslivet. Det finns ett utbildningsråd med personal från skolan och barnomsorgen som samverkar och utvecklar utbildningen tillsammans. Möjligheten att anpassa utbildningen till barnomsorgens behov är stor.

Utbildningens mål

Att studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter för arbete i den pedagogiska verksamheten i förskola och fritidshem, 0-12år.

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Du behöver ha kunskap från grundskolan i dessa ämnen:

  • matematik
  • samhällskunskap
  • svenska eller svenska som andraspråk

Om du har liknande kunskaper kan de också vara godkända. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Kurser som kan ingå i utbildningen

Pedagogiskt ledarskap, hälsopedagogik, människors miljöer, etnicitet och kulturmöten, kommunikation, dramapedagogik, barns lärande och utveckling, skapande verksamhet, specialpedagogik, samhällskunskap, svenska och naturkunskap.

Ansökan

Bifoga kopior på dina betyg och ett personligt brev till din ansökan. Berätta i brevet varför du har sökt utbildningen och om din yrkesbakgrund, vad du har arbetat med.