Barnskötare

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om att arbeta med barn och skapa trygghet för barn i förskolan. Du är omsorgsfull, har en lekfull sida och ett pedagogiskt förhållningssätt som du kan använda såväl utomhus som inomhus.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar tre terminer. Utbildningen är praktiskt pedagogisk, vi lär oss tillsammans och vi lär av varandra.
Det ingår praktik under alla tre terminer och utbildningen är starkt förankrad i arbetslivet"

Utbildningens förankring i arbetslivet

Det finns ett utbildningsråd med personal från folkhögskolan och barnomsorgen som samverkar och utvecklar utbildningen tillsammans.

Utbildningens mål

Att studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter för arbete i den pedagogiska verksamheten i förskola 1-6 år.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår är bl.a. pedagogiskt arbete, barns utveckling och lärande, utomhuspedagogik, drama, skapande verksamhet, pedagogiskt ledarskap, natur och teknik, språk och kommunikation, samhälle och kulturmöten. 

Ansökan

Bifoga kopior på dina betyg och ett personligt brev till din ansökan. Berätta i brevet varför du har sökt utbildningen och om din yrkesbakgrund, vad du har arbetat med.