Kurser som ingår i utbildningen

Kurser

I samarbete med arbetslivet anpassas utbildningen till aktuell forskning och erfarenhet. Detta gör att kurserna under utbildningen utvecklas hela tiden vilket kan innebära att utbildningens innehåll ser lite olika ut år från år. Utbildningens olika kurser är en anpassning till högskolestudier om man är intresserad av att söka vidare utbildningar efter genomgången utbildning.

Kurser

Poäng

Introduktion till behandlingspedagogiskt arbete

40

LIA1

55

Psykiatriska och psykologiska utgångspunkter

60

Kommunikation och konflikthantering

30

Pedagogik och behandling

85

Examensarbete

30

Yrkeskompetens

35

LIA2

65

Summa

400