Fastighetsskötare

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om att arbeta med händerna och att lösa tekniska problem. Du är noggrann, flexibel, kan samarbeta och ta egna initiativ och du tycker om att möta människor i olika miljöer. Arbetet som fastighetsskötare ställer stora krav på samarbete och kommunikation med alla som man möter.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar tre terminer. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. svenska, matematik och samhällskunskap på gymnasienivå ingår. Utbildningen är en del av kursutbudet på folkhögskolan och kursdeltagarna deltar i gemensamma aktiviteter. 

Det ingår en dags praktik/vecka och utbildningen är starkt förankrad i arbetslivet.

Utbildningens förankring i arbetslivet

Det finns ett utbildningsråd med personal från skolan och fastighetsbranschen som samverkar och utvecklar  utbildningen tillsammans.

Utbildningens mål

Efter avslutat utbildning kan du arbeta som fastighetsskötare och se till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service. 

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Du behöver ha kunskap från grundskolan i dessa ämnen:

  • matematik
  • samhällskunskap
  • svenska eller svenska som andraspråk

Om du har motsvarande kunskaper kan de också vara godkända. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Önskvärt att du har svenskt B-körkort.

Kurser som ingår i utbildningen

De kurser som kan ingå i utbildningen är praktisk ellära, värmelära, verktygs- och materialhantering, fastighetsförvaltning, fastighetsservice - byggnader och VVS, luftbehandling, yttre miljö - maskiner, verktyg och anläggningar och entreprenörskap. 

Ansökan

Bifoga kopior på dina betyg och ett personligt brev till din ansökan. Berätta i brevet varför du har sökt utbildningen och om din yrkesbakgrund, vad du har arbetat med.