Medicinsk sekreterare

Vår utbildning till medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården ger dig goda kunskaper i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar fyra terminer. I utbildningen ingår 15 veckors LIA (lärande i arbete) samt fältstudier. LIA:an kan ske på hemorten. Inom utbildningen arbetar vi ämnesintegrerat och vill därmed att våra studerande ser helheten inför yrkeslivet och utvecklar sin förmåga att samarbeta.

Studierna varvas med föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska arbetsuppgifter och LIA. Vi arbetar i datajournalsystemet Cosmic, vilket är det system som används i verksamheten i de närliggande regionerna. Kunskap är en färskvara varför våra kurser ofta innehåller föreläsningar av personer som aktivt arbetar inom området. Du tar stort ansvar för din egen utbildning. Utbildningen sker på plats i skolan och ej distans.

Utbildningen är starkt förankrad i arbetslivet

Under dina LIA-perioder, skaffar du dig praktisk erfarenhet av både medicinsk dokumentation, det vill säga journalhantering och administrativt arbete inom vården. Här får du inblick i olika arbetsuppgifter och deltar i de dagliga rutinerna på en arbetsplats. LIA ger dig kunskap om hur olika arbetsplatser fungerar och du får insikt i hur olika delar av vårdsektorn fungerar. Du får också chansen att visa vad du kan och skapa kontakter som kan vara viktiga för ditt kommande yrkesliv. På LIA möter du arbetslivet och omsätter då teorin från utbildningen.

Efter utbildningen

Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska ha mycket goda baskunskaper i medicinsk terminologi och dokumentation.

Efter utbildningen förutsätts du vara väl förtrogen med de lagar och regler som styr vårdadministration. Du kommer vidare att ha grundläggande kunskaper om databaserad hantering av patientinformation ur ett juridiskt, etiskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. 

Du ska också ha utvecklat en god förmåga att formulera dig i både tal och skrift. Du kommer även ha goda kunskaper i såväl Officepaketet som anatomi och sjukdomslära.