Kursplan

Kursplan Musikallinje

Vimmerby folkhögskolas 1-åriga musikalutbildning är förlagd över två terminer och du läser på heltid. Lektionerna är till största del praktiska med teoretiska inslag. Utbildningen lägger ett stort fokus på dansträning då branschen efterfrågar tekniskt starka musikalartister med kunskap inom flera olika dansstilar. 

Utbildningens mål

Att utveckla deltagarnas förmåga, kreativitet och teknik inom musikalgenren. Att ge en bra grund och förutsättningar för fortsatta studier.  

Kurser som ingår i utbildningen

Individuell sång och körsång:
I denna kurs ingår individuella sånglektioner samt kör- och ensemblesång. Du utvecklar din sång- och talteknik samt lär dig röstvård.

Musikalteater/ Drama/Scenisk gestaltning:
Kursens syftar till att du ska få grundläggande kunskap i skådespelarträning och prova på olika metoder. Du får kunskap i kroppsspråk, rollgestaltning och textbearbetning. Du jobbar också med att sätta ihop sång, teater och dans i ett gemensamt konstnärligt uttryck.

Sceniska produktioner:
Under året kommer vi att arbeta mot en större produktion med premiär i slutet av vårterminen. Parallellt med detta kommer du även under året att delta i flera mindre projekt. Auditionträning är en viktig förberedelse för framtiden. Målet är att utveckla scenvana och känna sig trygg i sitt sceniska uttryck.

Danskurser i olika genrer såsom: jazz, stepp, modernt, street och balett.
I denna utbildning vill vi erbjuda en bredd inom olika dansstilar och fokusera på att deltagarna efter genomförda danskurser känner sig starka och trygga i flera av dessa dansstilar. Under året kommer du också få arbeta med olika gästlärare. 

Eget arbete/skapande:
Denna kurs avser att ge utrymme och möjlighet att få vara kreativ, både enskilt och i grupp. Här finns det tid för personlig utveckling och chans att få arbeta med egna mindre projekt. 

Anatomi/träningslära:
I denna kurs får du lära dig grundläggande anatomi och träningslära. Med hjälp av personlig tränare får du möjlighet att lägga upp ett träningsschema. 

Historia (dans, musik, musikal, teater):
Här kommer vi att fördjupa oss i de olika konstarternas historiska och samtida aspekter. Du får en djupare förståelse för hur de olika konstarterna uppkom, hur de påverkat varandra och dess betydelse för omvärlden i dåtid och nutid. 

Kost/hälsa/Mental träning:
Här ingår grundläggande näringslära, allmänt om hälsa och träning samt mental träning och stresshantering. Att jobba med sig själv och sitt välmående är en av de viktigaste delarna för att kunna lyckas med sina egna målsättningar.

Utbildningens nivå

Utbildningen bedrivs på eftergymnasial nivå. Antagningskrav är grundläggande behörighet för yrkeshögskola.