Kurser som ingår i utbildningen

Kurser

I samarbete med arbetslivet anpassas utbildningen till aktuell forskning och erfarenhet. Detta gör att kurserna under utbildningen utvecklas hela tiden vilket kan innebära att utbildningens innehåll ser lite olika ut år från år. Utbildningens olika kurser är en anpassning till högskolestudier om man är intresserad av att söka vidare utbildningar efter genomgången utbildning.

Kurser

Poäng

Introduktion till behandlingspedagogiskt arbete

40

LIA1

40

Psykiatriska och psykologiska utgångspunkter

60

LIA 2

40

Kommunikation och konflikthantering

30

Socialpedagogiskt och behandlingsarbete

85

Socialpedagogiskt yrkeskompetens

35

 Examensarbete

30

LIA 3

40

Summa

400