Kurser som ingår i utbildningen

Kurser

I samarbete med arbetslivet anpassas utbildningen till aktuell forskning och erfarenhet. Detta gör att kurserna under utbildningen utvecklas hela tiden vilket kan innebära att utbildningens innehåll ser lite olika ut år från år. Utbildningens olika kurser är en anpassning till högskolestudier om man är intresserad av att söka vidare utbildningar efter genomgången utbildning.

Kurser

 

Introduktion till socialpedagogiskt behandlingsarbete

5 veckor

LIA1

8 veckor

Psykiatriska och psykologiska utgångspunkter

14 veckor

LIA 2

8 veckor

Kommunikation

6 veckor

Socialpedagogiskt behandlingsarbete

19 veckor

Sociologi ur olika perspektiv

4 veckor

Uppsatsarbete

6 veckor

LIA 3

8 veckor