Ekonomi

Kostnader

All undervisning vid folkhögskolan är kostnadsfri. Men studieresor och studiebesök innebär kostnader för eleverna. När du får bekräftelse på att du är antagen ska du betala in anmälningsavgiften, 250 kr. Denna dras av från kommande fakturor. Kurslitteratur och skrivmaterial får du alltid betala själv. Beroende på vilken kurs du går, är kostnaden från
800 kr och uppåt per läsår.

Servicekostnad

Vi tar en servicekostnad med max 200 kr/4-veckorsperiod för internetuppkoppling, kopieringskort, kompendier, för- och eftermiddagskaffe, studerandeförsäkring, tillgång till skolans bussar i samband med studiebesök och gemensamma måltider. Kostnaden är obligatorisk oavsett studieomfattning och debiteras en gång per termin. 
Reservation för ändringar.

Mat och logi

Att äta och bo på skolan läsåret 2014-2015.
Boende i C-huset kostar på en 4-veckorsperiod 3 480:- (måndag frukost - fredag kvällsmat, serviceavgift ej inräknad)
Att bo i A-huset kostar på en 4-veckorsperiod 3 980:- (måndag frukost - fredag kvällsmat, serviceavgift ej inräknad)
Att äta middag på skolan 5 dagar i veckan kostar 800:- på fyra veckor = 40:-/dag.
Enstaka middagar 55:-/dag.
Alla avgifter gäller med reservation för beslut som kan komma från landstinget.