Allmän kurs – grundskolenivå
Utbildning
1-2 år på grundskolenivå
Kostnader
För mer information eller frågor
Mathilda Söderlund
Mathilda Söderlund
Lärare/Mentor på Grundkursen. IT, marknadsföring och kommunikation,
Tel: 010-357 57 15
Mob: 070-341 61 88
banner allmän grund
Allmän kurs – grundskolenivå

Allmän kurs – grundskolenivå


Allmän kurs – grundskolenivå, eller Grundkursen som vi kallar den, är för dig som av olika anledningar inte är klar med grundskolan. På Vimmerby folkhögskola satsar vi på ett upplägg som är särskilt anpassad för den som är i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, varför vår grundkurs kan passa dig som har t.ex. en NPF-diagnos eller någon form av inlärningssvårighet.


Läs in grundskolan – anpassat efter dina förutsättningar

Hos oss på Vimmerby folkhögskola får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och vi jobbar med att hjälpa att hitta strategier för ditt lärande. Grundkursen ska hjälpa dig att komma vidare och förbereda dig för till exempel vidare studier på Allmän kurs – gymnasienivå, en yrkesutbildning på gymnasienivå, eller arbete.

På schemat, om du läser på heltid, kommer du ha svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och SO-ämnen. Du kommer även få möjlighet att ha temastudier där vi kommer att fördjupa oss inom olika områden, och eftersom forskning visar på att fysisk aktivitet är bra för förmågan att ta till sig teoretisk kunskap finnas ett rörelsepass på schemat där du kan få möjlighet att t.ex. träna på skolans gym, gå promenad eller göra något tillsammans i gruppen.

Är du klar med något eller några ämnen på grundskolenivå har du möjlighet att läsa motsvarande kurser på gymnasienivå.

Du har som mest fyra lektionspass varje dag. Två före lunch med en 20 minuters rast mellan passen, och två lektionspass efter lunch, också med 20 minuters rast. Ingen skoldag slutar senare än kl. 15.50. Det finns stora möjligheter att anpassa schemat efter dina behov.

Grundkursens hemklassrum har 8 studieplatser.


Mentorer och skolans stödgrupp

På Grundkursen på Vimmerby folkhögskola har vi två mentorer som tillsammans ansvarar för deltagarna i gruppen. De kommer tillsammans med skolans stödgrupp, som består av kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt resurspedagog, stötta dig i dina studier för att du ska få en så bra tid hos oss som möjligt.

Allmän kurs – grundskolenivå passar dig som vill läsa in grundskolan genom studier i mindre grupper och i en lugn, strukturerad, studiemiljö.


Behörighet och studieomdöme

Du kan inte ”läsa upp betyg” på folkhögskolan, folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen på samma sätt som på grundskolan, gymnasiet eller Komvux. Du får en behörighet motsvarande grundskolans eller gymnasiets kurs när du klarar kraven för godkänt i en ämneskurs. Och när du studerat ett läsår på heltid på folkhögskolans Allmän kurs så kan du få ett studieomdöme.

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, och du får alltså ett sammantaget studieomdöme för alla ämnen du läst under året. Läs mer om behörigheter och studieomdömet på folkhögskola.nu.

Lärare

Mathilda Söderlund
Mathilda Söderlund
Lärare/Mentor på Grundkursen. IT, marknadsföring och kommunikation,
Tel: 010-357 57 15
Mob: 070-341 61 88

Bilder från utbildningen