Musikal – Produktionsår
Utbildning
Utbildning på eftergymnasial nivå – två terminer, heltid
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Ta kontakt med skolans Studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.
Sista ansökningsdag
2023-04-15
Utbildningen startar
2023-08-21
Examen
Utbildningsbevis
Informationsdag
Mer information angående audition kommer efter sista ansökningsdag.
Kostnader
Musikal - Produktionsår
Musikal – Produktionsår

Musikal – Produktionsår

Musikal – Produktionsår är en ettårig utbildning – i samarbete mellan Vimmerby folkhögskola och Vimmerby kulturskola.

Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas som artist och fördjupa dina kunskaper inom ämnet musikalproduktion. Kanske har du redan gått en utbildning inom teater, musik, sång eller dans och vill pröva på hur det är att stå på scen inför en publik i en föreställning där alla dessa delar möts.

Lektionerna är till största del praktiska med teoretiska inslag. Utbildningen lägger stort fokus på mötet med publik och alla olika delar som leder fram till en scenproduktion. I utbildningen ingår också ämnen för att utveckla dina individuella sceniska färdigheter, t ex dans i olika stilar, individuell sång och körsång, samt interpretation och scenframställning.

En film om musikallinjen och musikal – produktionsår.

Om utbildningen

Undervisningen sker på plats på folkhögskolan och i Vimmerby Kulturskolas lokaler då de är anpassade för konstnärlig verksamhet. 

Utbildningen ges under förutsättningen att det blir minst 12 deltagare.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är dels att utveckla din förmåga, kreativitet och teknik inom musikalgenren, och dels att  du efter utbildningen ska ha fått ökad erfarenhet av och känner trygghet i att möta publik i olika typer av sceniska sammanhang. Målet är också att du ska ha fått en god inblick i och kunna arbeta självständigt med alla delar som ingår i en produktion, tex ljussättning, ljudteknik, scenografi, kostym, marknadsföring mm.

Utbildningsplan

Utbildningen är förlagd över två terminer och du läser heltid på plats i Vimmerby. Lektionerna är till största del praktiska med teoretiska inslag. Undervisningen sker enligt veckoschema men är periodvis schemabrytande då vi arbetar inför redovisningar eller föreställningar.

Kurser som ingår i utbildningen:

Sångkurser:

Individuella sånglektioner samt kör- och ensemblesång. Regelbunden röstträning är viktigt för att skapa ett starkt och hållbart instrument. Du utvecklar din sång- och talteknik samt lär dig hur du ska ta hand om din röst och kunna träna självständigt. Inom kör och ensemblesång får du möjlighet att klinga tillsammans med andra, lär dig att intonera och sjunga stämmor.

Scenframställning:

Kursens syftar till att du ska få grundläggande kunskap i skådespelarträning för att så småningom kunna möta en publik. Du arbetar med och pjäs- och textanalys, rollgestaltning och textbearbetning, men också med improvisation, inlevelseförmåga, scennärvaro, kroppsspråk och kroppsmedvetenhet.

Danskurser i olika genrer såsom: jazz, modernt, och balett.

I denna utbildning vill vi erbjuda en bredd inom olika dansstilar och fokusera på att du efter genomförda danskurser känner dig stark och trygg i dessa dansstilar. Danskurserna är ett bra sätt att lära känna och hitta en trygghet samt styrka i sin egen kropp. Kursen syftar också till att värma upp, underhålla och förbereda samt utforska sitt kroppsliga uttryck. 

Grundläggande scenproduktion:

Kursen syftar till att få en grundläggande kunskap om alla delar som ingår i en musikalproduktion. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av flera olika pedagoger inom de olika ämnena.

Interpretation:

I detta ämne ligger fokus inte främst på det tekniska utförandet, utan på tolkning och gestaltning av ett sång-, teater-, eller dansnummer. Kursen sker i workshop-form i helgrupp eller mindre grupper och du blir coachad av en eller flera pedagoger. Du jobbar också med att sätta ihop sång, teater och dans i ett gemensamt konstnärligt uttryck.

Sceniska produktioner:

Under året kommer vi att arbeta mot en större produktion med premiär i slutet av vårterminen. Parallellt med detta kommer du även att delta i flera mindre projekt. Auditionträning är en viktig förberedelse för framtiden. Målet är att utveckla scenvana och känna sig trygg i sitt sceniska uttryck.

Improvisation/Eget skapande:

Denna kurs avser att ge utrymme och möjlighet att få vara kreativ, både enskilt och i grupp. Här finns det tid för personlig utveckling och chans att få arbeta med egna mindre projekt.

Historia (dans, musik, musikal, teater):

Här kommer vi att fördjupa oss i de olika konstarternas historiska och samtida aspekter. Du får en djupare förståelse för hur de olika konstarterna uppkom, hur de påverkat varandra och dess betydelse för omvärlden i dåtid och nutid.

Kost/hälsa/Mental träning:

Här ingår grundläggande näringslära, allmänt om hälsa och träning samt mental träning och stresshantering. Att jobba med sig själv och sitt välmående är en av de viktigaste delarna för att kunna lyckas med sina egna målsättningar.